Ke každé objednávce obdržíte malý dárek.

Rozvoj komunikace u dětí

Kojenci a batolata se rodí se všemi dovednostmi, které potřebují ke komunikaci se svým okolím. Mezi
tyto dovednosti patří výrazy obličeje, gesta a řeč těla. To znamená, že mohou komunikovat s
ostatními lidmi již od narození. Což je velmi důležité, neboť komunikace o naléhavých potřebách
zajišťuje přežití, ať už jde o individuální zvuky, které vyjadřují touhu po fyzickém kontaktu dítěte s
rodiči nebo o zvuky, kdy dítě pláče či křičí, aby projevilo své nepohodlí. Obvykle rodiče intuitivně vědí,
co se jim snaží dítě říct a mohou tak rozumět zvukům a výrazům
obličeje svých nejmenších stejným způsobem, jakým rozumí mluvenému jazyku. Na rozvoji
komunikace u dětí a vývoji jazyka je však potřeba pracovat.
Postupně se batolata učí mluvit. Vývoj řeči u dětí však trvá velmi dlouho. Ačkoli je řečové centrum v
mozku již od narození a svaly potřebné k mluvení jsou také brzy formovány, učí se každé dítě své
vlastní jazykové dovednosti vlastní rychlostí. Věk, kdy dítě začne mluvit, se také výrazně liší. Stejně
tak se všechny děti liší rychlostí, s jakou mohou rozšířit svou slovní zásobu a tím tvořit věty.


Kdy začnou děti mluvit?
Některé děti vydají svá první slova ve věku devíti měsíců, jiné děti na své první narozeniny, zatímco
jiné děti si užívají svůj čas, dokud nedosáhnou dvou let. V průběhu třetího roku exponenciálně roste
počet slov, která děti aktivně začleňují do jazyka, který používají. Odborníci se v současné době
domnívají, že se děti učí prvních 50 slov velmi pomalu, později se však mohou naučit až 10 nových
slov denně. Tato fáze trvá přibližně od 18 měsíců do věku 6 let.


Vývoj jazyka je zábava
Děti si zpravidla užívají mluvení a jsou velmi kreativní co se týče vydávání zvuků, používání slov a
tvoření vět. Každodenní situace lze snadno využít k rozvoji dětí v úžasném procesu vývoje jazyka.
Mnoho slov, gramatika a výslovnost jsou rozšiřovány a upevňovány aktivní praxí např. při hraní
logické nebo deskové hry, čtení knih nahlas, dívání se na obrázkové knihy nebo při zpívaní. Možnosti
jsou nekonečné!


Podpora rozvoje komunikace s postavičkami
Hraní rolí je skvělý způsob, jak se spolu bavit a pracovat na vývoji řeči u dítěte. Obzvláště když si děti
hrají s panenkami. Děti při hraní využívají situace, které prožívají v každodenním životě, a často si
osvojují roli rodiče. Často opakují rozhovory nebo někdy zůstávají zcela potichu, ale i tak vyprávějí
příběh ve své hlavě a tím rozvíjejí své jazykové schopnosti.
Hry pro podporu jazykových dovedností.

 

 

Hape Hra Vyprávěj příběh

Hape Hra Vyprávěj příběh
470 Kč

 

Hape Hra Kombinace

Hape Hra Kombinace
490 Kč

 

Beleduc Stolní hra Na co myslím?

Beleduc Stolní hra Na co myslím?
365 Kč

Beleduc Stolní hra Správně nebo špatně?Beleduc Stolní hra Správně nebo špatně?
698 Kč

Beleduc Stolní hra Řekni mi - Nehoda

Beleduc Stolní hra Řekni mi - Nehoda
1117 Kč

Beleduc Stolní hra Řekni mi - Zodpovědnost

Beleduc Stolní hra Řekni mi - zodpovědnost
1115 Kč